Sayı-4

ULUSLARARASI PSİKO-SOSYAL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ – SAYI 4Sayfa
Jenerik – Kapak – Tam Dosya0
Farklılaştırılmış Öğretim İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi
Sultan Selen Kula, Rabia Karakuş
1-19
Oryantasyon Programının Okul Psikolojik Danışmanlarının Öz Yetkinlik Düzeyi Üzerindeki
Etkisinin İncelenmesi

Yusuf Akyıl, Yakup İme, Kemal Kılıç, Ozan Çetiner, Aykut Başar, Mustafa Uzan
21-35
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akış Yaşantı Düzeylerinin İncelenmesinde Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Yordayıcı Rolü
Gamze Nur Öztürk, Fatih Koca
37-48
Ortaokullarda Sınav Kaygısının Akademik Başarıya Etkileri ve Kaygının Olumsuz Etkilerini Önleme Çalışmaları Hakkında Rehber Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme
Gülsün Paşa, Bahadır Gülbahar
49-62
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda ve Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınav Kaygısı, Genel Öz Yeterlilik Algısı ile Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Meryem Altun Ekiz, Mustafa Tuncel, Süleyman Tuncel
63-76
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Derse Katılıma Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Ömer Çelik
77-89
Akıl Sağlığı ve Pozitif Psikoloji
Yener Özen, İrem Türkmen
91-102
Ergenlerde Bilişsel Esneklik, Affetme ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gönül Akın, Okan Bilgin
103-119
Kayıp Yaşayan Bireylerde Kaybı Kabullenme ve Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişkide Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü
Özlem Şener, Merve Yener Açar
121-138
The Mediating Role of Confidence in the Relationship Between Perfectionism and Mental Well-Being in Athletes-Students
Volkan Özcan
139-152