Amaç ve Kapsam

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi (UPSEAD); psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, çocuk gelişimi ve özel eğitim alanları başta olmak üzere eğitimin psikolojik ve sosyal alanlarına yönelik özgün ve güncel araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Bu kapsamda UPSEAD, yılda 2 defa (Haziran, Aralık) sayı çıkarmaktadır. UPSEAD’da araştırma makalesi, olgu sunumu, klasik derleme, sistematik derleme ve meta-analiz türünden makaleler yayınlanmaktadır.

UPSEAD aşağıdaki konu alanlarından makaleler kabul etmektedir.

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Psikoloji
 • Eğitim Bilimleri
 • Sosyal Bilimler
 • Çocuk Gelişimi
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
 • Sınıf Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Fen/Matematik Eğitimi
 • Sanat Eğitimi
 • Eğitim Teknolojisi