Editör Kurulu

Editör

Prof. Dr. Erdal HAMARTA
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Baş Editör

Doç. Dr. Önder BALTACI
(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Editör


Akademik Danışma Kurulu

Prof. Dr. Kazuaki SAWAİ, Kansai University – Japan

Prof. Dr. Ramazan ARI, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Metin DENİZ, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Yagut Aliyeva, BAKÜ Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Sami KONCA, Sultan Qaboos University

Doç. Dr. Kürşat ÖĞÜLMÜŞ, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. G. Şule TEPETAŞ CENGİZ, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Hamza YAKAR, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal ÖZÇAKIR, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Faruk İSLİM, Mersin Üniversitesi

Dr. Sara ALİZADEH, Ardabil Azad University

Doç. Dr. Hatice Kübra ÖZALP HAMARTA, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Zeki ÖĞDEM, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ERDEM, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Salih ŞİMŞEK, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Gül ÖZÜDOĞRU, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Halim SARICAOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKDAL, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz SAYGIN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Dr. Şeyma ERBAY MERMER, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Yeliz BÖREKÇİ, Özel Kurum

Dr. Rozita FAKHİMİ FARHADİ, Tebriz Üniversitesi

————

Sekretarya ve Mizanpaj

Öğr. Gör. Ömer Faruk AKBULUT

Arş. Gör. Muhammed AKAT


Yayımcı

Doç. Dr. Önder BALTACI