Erken Görünüm

UPSEAD güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar erken görünümde yayınlanır.

Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır.

MAKALELER

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayfa
Farklılaştırılmış Öğretim İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi
Sultan Selen Kula, Rabia Karakuş
1-19
Oryantasyon Programının Okul Psikolojik Danışmanlarının Öz Yetkinlik Düzeyi Üzerindeki
Etkisinin İncelenmesi

Yusuf AKYIL, Yakup İME, Kemal KILIÇ, Ozan ÇETİNER, Aykut BAŞAR, Mustafa UZAN
20-35