Erken Görünüm

UPSEAD güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar erken görünümde yayınlanır.

Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır.

MAKALELER

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayfa