Erken Görünüm GÜNCEL

UPSEAD güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır.

Sayı – 5

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi – Sayı 5 Sayfa Jenerik – Kapak – Tam Dosya Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algılarının İncelenmesiBahadır Gülbahar, Emine Çetin 153-170 Eğitimde Kavram Haritalama Çalışmaları: Son 10 Yılda Ülkemizdeki Kavram Haritalama Çalışmalarının DurumuGülşah Gerez Cantimer, Sare Şengül 171-197 Kadın Öğretmenlerin Karşılaştıkları Cam Tavan Engelleriyle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiEmel Bodur Budak, Mustafa Read More …

Sayı-4

ULUSLARARASI PSİKO-SOSYAL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ – SAYI 4 Sayfa Jenerik – Kapak – Tam Dosya 0 Farklılaştırılmış Öğretim İle İlgili Lisansüstü Tezlerin AnaliziSultan Selen Kula, Rabia Karakuş 1-19 Oryantasyon Programının Okul Psikolojik Danışmanlarının Öz Yetkinlik Düzeyi ÜzerindekiEtkisinin İncelenmesiYusuf Akyıl, Yakup İme, Kemal Kılıç, Ozan Çetiner, Aykut Başar, Mustafa Uzan 21-35 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Akış Yaşantı Düzeylerinin İncelenmesinde Read More …

Sayı – 3

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi – Sayı 3 Sayfa Jenerik – Kapak – Tam Dosya 0 Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygısının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesiYağmur Aydın, Dilek Gençtanırım Kurt 57-74 The Predictive Role Of Self-Control and Interpersonal Relationship Style in Explaining Relationship Satisfaction in Emerging AdulthoodZehra İlke Coşkun, Serdar Körük 75-83 Göç ve Aile: Göçün Read More …

Sayı – 2

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi – Sayı 2 Sayfa Jenerik – Kapak – Tam Dosya 0 Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının Uyku ve Uyku Kalitesi Etkisi Üzerine Bir Sistematik DerlemeAyşe Nur Şahin 1-21 Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanım Riskinin Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi Tunahan Kargı, Dilek Gençtanırım-Kurt 22-37 Rehabilitasyon Desteği Alan Özel Gereksinimli Bireylerin Ebeveynlerinin Read More …

İlk Sayımız Yayında

Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi – Sayı 1 Sayfa Jenerik – Kapak – Tam Dosya 0 Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Oluş ve Özgecilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesiÖmer Faruk Akbulut 1-7 Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin Anksiyete ve Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sistematik DerlemeEce Bulat, Önder Baltacı 8-27 Psikolojik Yardım Konusunda 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Read More …